Poděkování

Za opakovanou finanční podporu i v roce 2020 děkujeme statutárnímu městu Havířovu!!

 

Na tomto místě vám jménem občanského sdružení Duhové noty chceme srdečně poděkovat za vaši pomoc a podporu. Díky vám mají talentované děti a mládež ještě větší šanci svůj talent rozvinout a ukázat široké veřejnosti.

Děkujeme vám!

  Well reklama rogingWebsource web developmentTraining4u www.compromis.cz