O Duhových notách

Vítáme vás na stránkách Duhových not!

           Zapsaný spolek Duhové noty, z. s.. byl založen 1. 10. 2010 s přáním podpořit mladé nadějné dětské talenty na jejich umělecké cestě. Úzce spolupracujeme s uměleckými školami, především se ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně, ZUŠ L. Janáčka a ZUŠ B. Martinů v Havířově, ale také s dalšími institucemi, se kterými se v naší činnosti vzájemně podporujeme, jako např. Maniak Aerobik, Vonička Havířov a další taneční a sportovní kluby z Havířova a okolí. Prostřednictvím kulturních akcí, účastí na vystoupeních, soutěžích a závodech, ale také podporou při vydávání vydeoklipů za spolupráce s různými subjekty a organizacemi, chceme pootevřít dveře do kulturně-uměleckého světa a zároveň rozdávat radost a potěšení z výkonů mladých umělců a tanečníků.

           Děkujeme všem, kteří zapsaný spolek Duhové noty podporují, všem partnerům, institucím a donátorům, kteří nám aktivně pomáhají, díky kterým můžeme naše přání a cíle realizovat, ale také všem  hostům, divákům a fanouškům, kteří se našich kulturních akcí účastní!

           Naše aktivity jsou podporovány MŠMT akreditovanou Asociací středoškolských klubů, Statutárním městem Havířov a mnohými dalšími institucemi, firmami i jednotlivci.

           Našimi cíli jsou zejména:

  • Podpora a rozvoj umělecké činnosti dětí a mládeže v jednotlivých uměleckých oborech.
  • Podpora a rozvoj vzájemné spolupráce uměleckých škol všech stupňů.
  • Podpora kulturního rozvoje Moravskoslezského kraje.